Obiective si Initiative

OBIECTIVE ȘI INIȚIATIVE CU PRIVIRE LA ÎMBUNĂTĂŢIREA SERVICIULUI DE SALUBRITATE DE PE RAZA Comunei Dobroesti

1. Obiective principale pentru realizarea activităţii de salubritate pe raza Comunei Dobroesti:

  • Implementarea precolectării şi colectării selective a deşeurilor municipale pe raza Comunei Dobroesti;

  • Reducerea la minim a impactului activităţii de colectare a deşeurilor asupra mediului, ambientului, sănătăţii populaţiei, traficului;

  • Implementarea infrastructurii serviciului de salubritate în stilul arhitectonic, ambiental şi peisagistic al Comunei Dobroesti;

  • Implementarea unor sisteme performante de gestiune a dotărilor şi a infrastructurii serviciului de salubritate de pe raza Comunei Dobroesti;

  • Modernizarea dotărilor necesare desfăşurării precolectării, colectării şi transportului deşeurilor municipale de pe raza Comunei Dobroesti;

  • Tratarea, sortarea şi valorificarea întregii cantităţi de deşeuri produse pe raza Comunei Dobroesti în sisteme proprii moderne;

  • Modernizarea parcului de autovehicule şi de utilaje necesare îmbunătăţirii prestării activităţilor specifice curăţeniei căilor publice şi a deszăpezirii  pe raza Comunei Dobroesti.                                     

2. Iniţiative aplicabile Strategiei de Gestiune a Deşeurilor de pe raza Comunei Dobroesti:

  • Salubrizarea menajeră – înlocuirea sistemului actual de colectare a deşeurilor menajere cu un sistem nou de colectare, integrat în mediu, sistem care să faciliteze colectarea selectivă a deşeurilor.

  • Salubrizarea stradală - suplimentarea /înlocuirea coşurilor stradale de gunoi din zona centrală a sectorului/zona instituţiilor publice/zona unităţilor de învăţământ/zona unităţilor sanitare cu un sistem nou, ecologic care se încadrează în arhitectura rurala a zonei.

  • Deszăpezire – fluidizarea circulaţiei pe timp de iarnă prin eliminarea zăpezii din intersecţii/zona centrală a sectorului/zona instituţiilor publice/zona unităţilor de învăţământ/zona unităţilor sanitare, cu un sistem eficient de eliminare.

  • Sortarea/tratarea/valorificarea deşeurilor produse pe raza Comunei Dobroesti, în vederea îndeplinirii ţintelor de reciclare/valorificare ce revin ca obligaţie Comunei Dobroesti, ţinte stabilite de Uniunea Europeană şi asumate de România.  

Str. Cuza Voda, Nr. 23, Comuna Dobroesti, Ilfov, cod postal: 077085, Romania

Tel: 

0749118018

0749118015

office@ecosal-serv.ro