Proceduri

1. Documente necesare pentru a incheia un contract de salubrizare:

 • Certificat de inregistrare in scopuri TVA;

 • Certificat de inregistrare;

 • Statut societate (act constitutiv)-prima si ultima pagina;

 • Contract de inchiriere/proprietate spatiu;

 • Buletin/Carte identitate;

 • Imputernicire pentru persoana care semneaza contractul;

 • Stampila Societatii;

 • Certificat constatator punct de lucru;

 • Schita amplasament punct de lucru.

Toate documentele trebuie prezentate in copie.

2.Documente necesare pentru aviz de salubritate

 • Certificatul de urbanism

 • Memoriu tehnic

 •  CUI – în cazul persoanelor juridice /  CI – in cazul persoanelor fizice

Toate documentele trebuie prezentate in copieso original.

Str. Cuza Voda, Nr. 23, Comuna Dobroesti, Ilfov, cod postal: 077085, Romania

Tel: 

0749118018

0749118015

office@ecosal-serv.ro